logo

بلاگ

درمان فرورفتگی نوک سینه مسطح یا برعکس

فرورفتگی نوک سینه + علل و درمان آن

فرورفتگی نوک سینه یکی از مشکلاتی است که با درجات مختلف در افراد دیده می شود. در حالت عادی نوک سینه باید برآمده باشد. اما در برخی موارد به دلیل مواردی مانند ناهنجاری های مادرزادی ، ممکن است نیپل به سمت داخل متمایل شود. فرورفتگی نوک پستان در سنین باروری علاوه بر کاهش اعتماد بهادامه مطلب