logo

بلاگ

قبل و بعد جراحی زیبایی بازو جهت کوچک کردن و لیفت بازو

جراحی زیبایی بازو

جراحی زیبایی بازو یا لیفت بازو به انگلیسی  Brachioplasty خوانده می شود. در این جراحی پوست شل و افتاده زیرین بازو برداشته می شود. هدف از این جراحی متناسب کردن بازو با دیگر نقاط بدن و برداشتن پوست اضافه این ناحیه است. با گذشت زمان بازوها قوام خود را از دست می دهند و هرادامه مطلب