دکتر سعادتی جراح لیزر لوگو

بلاگ

روش پروتز باسن شامل برش و جاگذازی پروتز و بخیه باسن است

پروتز باسن

عمل های جراحی زیبایی باسن ۳ گروه هستند؛ کوچک کردن باسن: برای بیمارانی که از پر چربی بودن باسن شاکی هستند بزرگ کردن باسن: برای بیمارانی که خواهان حجیم شدن باسن هستند لیفت باسن: برای بیمارانی که به علت کاهش وزن دچار شلی و افتادگی پوست باسن شده اند پروتز باسن  بزرگ کردن باسن بزرگ کردن باسن بهادامه مطلب